ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  • HATÁLYOS: 2020. JÚLIUS 14.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Szaszkó Cintia egyéni vállalkozó (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a weddingstyle.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a weddingstyle.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai:

Név: Szaszkó Cintia egyéni vállalkozás
Székhely és levelezési cím: 3261 Pálosvörösmart, Ifjúság út 15.
Vállalkozói tevékenység megkezdése: 2020.07.14.
Nyilvántartási szám: 55007533

Adószám: 56368350130
Telefonszáma: +36 30 371 9355
Email cím: info@weddingstyle.hu

 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1 A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weddingstyle.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik.

1.2 A weddingstyle.hu oldalon szereplő szolgáltatások megvásárlása elektronikus úton leadott megrendeléssel (megrendelési űrlap kitöltésével) lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3 A weddingstyle.hu weboldal szolgáltatásai elérhetőek minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. 

1.4 A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem minősul írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek.

1.5 A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.6 A Szolgáltató elérhetőségei:

• Telefon: +36 30 371 9355
• Internet cím: https://weddingstyle.hu
• E-mail: info@weddingstyle.hu

 

2. A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

2.1 A Megrendelő a Weboldalon keresztül a saját esküvőjére esküvői weboldal készítési szolgáltatást rendelhet. A Szolgáltató a Szolgáltatás megrendelésével egy jelszóval védett és a saját tárhelyszolgáltatójánál ún. aldomain segítségével létrehozott esküvői weboldal elkészítésére vállal kötelezettséget. Ezen a weboldalon lehetőség van a meghívottaknak visszajelzést adni a Megrendelőnek (PRÉMIUM csomag esetén), amit a Megrendelő a saját megrendeléskor megadott e-mail címére kapott levélben tekinthet meg.
 

2.2 A Szolgáltató a Weboldalon STANDARD (alap) és PRÉMIUM (kibővített) csomagokat, illetve egy választható extra szolgáltatást (Esküvői galéria feltöltése) határoz meg. Az egyes csomagok és az extra szolgáltatás eltérő árakon érhetőek el a Megrendelők számára.

2.3 A Megrendelők több stílusú esküvői sablon közül választhatnak, amit a megrendelő űrlapon választhatnak ki a megrendelés során.

2.4 Az elkészített weboldal nem nyilvános, megtekintéséhez jelszó szükséges. Ezt a jelszót Szolgáltató egy program segítségével generálja, amit a virtuális meghívókártyán feltüntet és elküld Megrendelő részére. A Megrendelőnek és a meghívottaknak az oldal megtekintéséhez be kell írni a megadott jelszót, amit minden internet böngészőből való kilépés esetén meg kell tenni, ha szeretnék újra megtekinteni az oldalt.

2.5 Nem képezi a Szolgáltatás részét a rendezvény megszervezése, illetve a meghívottakkal való kommunikáció.

 

3. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

3.1 Szolgáltató vállalja, hogy 72 órán belül a Megrendelő részére visszaigazolja a Szolgáltatás megrendelését, és a megrendelésnek megfelelően, a szolgáltatás díjának beérkezése és a bekért adatok (esküvői és személyes adatok, képek) beérkezési idejétől számítva 14 munkanapon belül elkészíti az esküvői weboldalt.

3.2 A Szolgáltató köteles a megrendelés teljesítésével egyidőben megküldeni Megrendelő e-mail címére az elkészített weboldal elérési URL linkjét és a belépéshez szükséges jelszót, ami egy virtuális meghívókártyán fog szerepelni.

3.3 A Szolgáltató ellátja a Megrendelőt a weboldal használatához és PRÉMIUM csomag esetén a visszajelzések megtekintéséhez szükséges információkkal.

3.4 Ha Megrendelő igényelte az extra szolgáltatásként választható “Esküvői galéria feltöltése” szolgáltatást is, Szolgáltató köteles az esküvő után a Megrendelő által kiválasztott és Szolgáltatónak elküldött esküvői képeket és videót feltölteni az elkészített esküvői weboldalra.

 

4. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 A Megrendelő írásban (a megrendelő űrlap kitöltésével) a Weboldalon keresztül adja le megrendelését a Szolgáltató részére.

4.2 A Megrendelő köteles a Szolgáltató által visszaigazolt megrendelést követően a Szolgáltató által bekért adatokat (az Adatbekérő dukomentumban bekért adatok és a Megrendelő feltölteni kívánt személyes képei) megküldeni Szolgáltató részére a megbeszélt határidőn belül.

4.3 A Szolgáltatás hibás teljesítése esetén a Megrendelő köteles a tudomására jutást követően azonnal bejelenteni a panaszt a Szolgáltatónak.

4.4 A Megrendelő köteles a Szolgáltatás díját a jelen ÁSZF rendelkezései szerint maradéktalanul megfizetni, függetlenül jótállási, szavatossági vagy egyéb a Szolgáltatást érintő panasz igényétől.

4.5 Az extra szolgáltatásként választható “Esküvői galéria feltöltése” szolgáltatás megrendelése esetén Megrendelő köteles az esküvő után (amikor már a képek és videó rendelkezésre állnak és ki lettek választva Megrendelő által) felvenni Szolgáltatóval a kapcsolatot és elküldeni számára a galériához feltölteni kívánt képeket és videót.

 

5. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉNEK FOLYAMATA

5.1. A weddingstyle.hu weboldal szolgátatásai elérhetőek minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is.

5.2 A Megrendelőnek minden esetben a valóságnak megfelelő és a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatait kell megadnia.

5.3 A Megrendelő a megrendelés leadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa feltüntetésre kerülő adatok, információk a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti.

5.4 A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető bármilyen problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.5 A megrendelés során a Megrendelőnek el kell fogadnia a rendelés leadásakor hatályos ÁSZF-et és Adatvédelmi Nyilatkozatot a megfelelő mezők bepipálásával. Az egyes szerződések létrejöttének további lényeges előfeltétele a Szolgáltató jelen ÁSZF-jének elfogadása, amely hatállyal bír minden Megrendelőre.

5.6 A Szolgáltatás megrendelése a megerősítést követően a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül. A Megrendelő a megrendelés megerősítésével köteles a Szolgáltatási díjat (A 6. pontban foglaltak szerint) megfizetni a Szolgáltató részére.

5.7 A szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre, amit a Megrendelő által a megrendelés során megadott e-mail címére küld vissza. (továbbiakban: “Visszaigazolás”). A Szolgáltató a visszaigazoló e-mail mellett elküldi a számlát a Megrendelőnek, ami tartalmaz egy egyedi rendelésszámot, amely alapján a Megrendelő személye és a rendelés a Szolgáltató részéről beazonosíthatóvá és visszakereshetővé válik.

5.8 Amennyiben a Szolgáltató részéről a Visszaigazolás nem érkezik meg a rendelés leadásától számított 72 órán belül, úgy a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy a szerződéses kötelezettség alól. Ebben az esetben a Megrendelő haladéktalanul köteles a megrendelés leadásáról és a Visszaigazolás elmaradásáról írásban értesíteni a Szolgáltatót a honlapon feltüntetett elektronikus elérhetőségen.

5.9 Ha a Megrendelő a Visszaigazolás elmaradása miatt nem tartja fenn a megrendelést, a Szolgáltató 5 banki munkanapon belül köteles a megrendelt szolgáltatás díját visszautalni a Megrendelő részére.

 

6. SZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

6.1 A Weboldalon az egyes szolgáltatások díja a “Csomagok” és a “Választható extra” résznél forintban megadva, bruttó árként kerültek feltüntetésre.

6.2 A megrendelt Szolgáltatás díja a Szolgáltató weboldalán olvasható ajánlatában és a Visszaigazolásban is pontosan előre meghatározott.

6.3 A Megrendelő a Szolgáltatás díját a Szolgáltató által kiállított számla alapján köteles, banki átutalás útján megfizetni a Szolgáltató részére, a számlán jelölt teljesítési határidőn belül.

6.4 Az “Esküvői galéria feltöltése” extra szolgáltatás utólagos igénylése esetén külön számla kerül kiállításra.

6.5 A számla kibocsátás és fizetés is forintban történik.

6.6 A számla teljesítésével kapcsolatban felmerült minden banki költség a Megrendelőt terheli.

 

7. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

7.1 A Szolgáltató köteles a megrendelt Szolgáltatást határidőn belül teljesíteni a Megrendelő felé.

7.2 A Szolgáltatás teljesítése oly módon történik, hogy a Megrendelő a Weboldalon a megrendelési űrlap kitöltésével megrendeli a kívánt szolgáltatást, amit a Szolgáltató a Megrendelő által a megrendeléskor megadott e-mail címére történő Visszaigazolással fogad el.

7.3 A Szolgáltató a Visszaigazolással egyidejűleg elküldi Megrendelő részére az Adatbekérő dokumentumot és a számlát. Az Adatbekérő dokumentum a Megrendelőnek az elkészített weboldalon megjelenő személyes adatainak begyűjtésére szolgál. Az Adatbekérő dokumentum visszaküldésével egyidőben Megrendelő köteles e-mailben továbbítani a weboldalra feltölteni kívánt saját képeit Szolgáltató e-mail címére.

7.4 A Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott esküvői sablon és szolgáltatási csomag alapján elkészíti az esküvői weboldalt és elküldi a weboldal elérési adatait (a weboldal URL linkjét és a megtekintéshez szükséges jelszót) a Megrendelő megrendelés során megadott e-mail címére egy virtuális meghívókártyán.

7.5 A Szolgáltató ellátja a Megrendelőt az elkészített weboldal megtekintéséhez szükséges jelszóval és PRÉMIUM csomag vásárlása esetén a meghívott vendégek által visszajelzett adatok megtekintéséhez szükséges instrukciókkal.

7.6 A Szolgáltató a szerződés teljesítése után elküld egy virtuális meghívókártyát a Megrendelő e-mail címére, ami tartalmazza az elkészített esküvői weboldal URL linkjét és a megtekintéshez szükséges jelszót. Ezt a virtuális meghívókártyát a Megrendelő továbbíthatja a meghívottak felé, akik megtekinthetik az elkészített weboldalt és PRÉMIUM csomag választása esetén visszajelezhetik részvételi szándékukat, szállás igényüket stb. a Megrendelőnek, aki a megrendelés során megadott e-mail címére küldött levélben fogja megkapni a meghívott vendégek által visszajelzett adatokat. A meghívottak általi visszajelzés a Megrendelő által megszabott határideig lehetséges.

7.7 Az esküvő dátumának, programjának, helyszínének, a hasznos információknak és a Jegyespár elérhetőségeinek utólagos módosítására van lehetősége a Megrendelőnek, amelyet díjmentesen kérhet az e-mail címünkre írt levelével.

7.8 Az esküvői sablonok szerkezetének, megjelenésének módosítására nincs lehetőség, kivéve a saját tartalommal való feltöltést (saját képek, adatok, idézet).

7.9 Az extra szolgáltatásként választható “Esküvői galéria feltöltése” szolgáltatás választása esetén lehetőség van esküvői galéria feltöltésére (max. 30 db kép és 1 db max. 15 perces videó) az esküvőt követően. A képeket és videót a Megrendelőnek e-mailben kell elküldeni Szolgáltató részére, aki feltölti ezeket az elkészített weboldalra, amiket a weboldalon az “Esküvői galéria” gombra kattintva tekinthetnek meg.

7.10 A képek és videó ajánlott paraméterei:

  • kép: JPG vagy PNG formátum, 1700×1200 pixel felbontás
  • videó: AVI, MPG vagy MP4 formátum, 1920×1080 pixel felbontás
 

8. ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE

8.1 A weddingstyle.hu weboldalon megrendelt Szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől a Ptk. alapján a teljesítés megkezdése előtt a Megrendelő bármikor elállhat. 

8.2 A Megrendelő elállási szándékát az info@weddingstyle.hu e-mail címre írt levelében kérvényezheti.

8.3 A teljesítés megkezdése előtti időnek minősül a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásától számított 1 nap. Ezt követően Megrendelő a Szolgáltatás teljesítéséig a szerződést felmondhatja. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén a teljesítés megkezdése után köteles a Szolgáltatónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni. A díj mértékéről a Felek közösen állapodnak meg.

8.4 A Megrendelőt elállás esetén indoklási kötelezettség nem terheli.

 

9. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

9.1 A Felek közötti szerződéses jogviszony a Szolgáltatás teljesítésével megszűnik.

9.2 A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elkészített weboldal az esemény (házasságkötés) napja után 30 napig érhető el.

9.3 Amennyiben Megrendelő igényelte az extra szolgáltatásként választható “Esküvői galéria feltöltése” szolgáltatást is, úgy az elkészített weboldal elérési ideje 6 hónapra meghosszabbodik.

9.4 Amennyiben Megrendelő nem igényelte a fent említett extra szolgáltatást,  Szolgáltató az elkészített weboldalt a 30 napos határidő utolsó napján törli a rendszeréből. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a törléssel a weboldalon tárolt összes adat véglegesen hozzáférhetetlenné válik.

 

10. SZAVATOSSÁG

10.1 Kellékszavatosság

10.1.1 A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a Szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

10.1.2 Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. 

10.1.3. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

10.1.4. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a Szolgáltatóval. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felel.

10.1.5. A Megrendelő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.1.6. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a Szolgáltatást a Weboldalt üzemeltető Szolgáltató nyújtotta (számla bemutatásával).

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

11. FELELŐSSÉG

11.1 A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.2 A Megrendelő a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

11.3 Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Megrendelő teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal és jogsértések felderítése végett. 

11.4 A Weboldal oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

11.5 A Megrendelők által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

11.6 Az Internet globális jellege miatt a Megrendelő elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Megrendelő államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Megrendelőt terheli a felelősség.

11.7 Amennyiben a Megrendelő a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11.8 A Szolgáltatót nem terheli felelősség akkor sem, ha bármilyen működési hiba merül fel az internetes hálózatban – informatikai, távközlési (internet) szolgáltatóknak felróhatóan -, mely megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését.

11.9 A Szolgáltató vis maiornak minősít minden, előre nem látható és az általában elvárható gondosság és körültekintés mellett elháríthatatlan külső okot, eseményt vagy körülményt, amennyiben az lehetetlenné teszi a jelen szabályzatból fakadó valamely kötelezettségének egészben vagy részben történő teljesítését vagy annak teljesítése csak késedelmesen lehetséges az ilyen akadály elhárulta után. Ilyen esemény különösen a háború, lázadás, forradalom és egyéb zavargások, árvíz, tűzvész, földrengés, járvány, sztrájk stb. Amennyiben vis maior következményeként részben vagy egészben nem lehet a jelen szabályzatból fakadó kötelezettségek teljesítését elvárni, akkor a jelen szabályzatban vállaltak felfüggesztődnek. A vis maior-ból eredő vagy egyéb, a Szolgáltató irányításán kívül eső vagy előre nem látható események okán bekövetkező károk, ideértve, de nem kizárólagosan:

  • a Weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
  • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
  • az információtovábbítás késedelméből adódó,
  • vírusok által okozott,
  • szoftverhibából, hardverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
  • vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

11.10 A Szolgáltatás megrendelésekor közölt adatok és az Adatbekérő dokumentumban bekért adatok hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget szintén nem vállal. 

11.11 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a meghívottak által pontatlanul, hiányosan vagy nem a valóságnak megfelelő, visszajelzéskor rögzített adatai miatt jelentkező károkért.

11.12 Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott képek és videók minőségéért és ezek minőségéből eredő előnytelen megjelenéséért az esküvői weboldalon. Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben (7.fejezet) és  Weboldalon a Gyakori kérdésekben is feltüntette a feltölteni kívánt képek és videók ajánlott paramétereit.

 

12, SZERZŐI JOGOK

12.1 A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

12.2 A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

12.3 A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Megrendelőnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

12.4 A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

13. ADATKEZELÉS

 13.1 A Megrendelő a megrendelés leadása során köteles a valóságnak megfelelő személyes adatainak szolgáltatására.

13.2 A Szolgáltató, mint Adatkezelő által kezelt adatok köréről és a Megrendelő személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, amely elérhető a Weboldal alján elhelyezett Adatvédelmi Nyilatkozat linkre kattintva.

 13.3 A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa megadott adatokat a Szolgáltató rögzíti és a Weboldalon nyújtott szolgáltatás igénybevétele érdekében tárolja a szerződés teljesítéséig, illetve a számviteli bizonylatok őrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerinti őrzési ideig tárolja.
 

13.4 A Szolgáltató kijelenti, hogy Adatkezelőként kizárólag a szerződés teljesítése érdekében, az adatkezelés, de különösen az adattakarékosság és célhoz kötöttség elvei alapján kezeli a Megrendelők és a meghívottak személyes adatait.

 

14. PANASZÉRVÉNYESÍ-TÉSI LEHETŐSÉGEK

14.1. Panaszügyintézés

14.1.1 A Megrendelő a Szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségen terjesztheti elő:

• E-mail: info@weddingstyle.hu

14.1.2 A Megrendelő kifogásait, panaszait, észrevételeit írásban, a Szolgáltató részére e-mail üzenet útján közölheti, amelyet a Szolgáltató köteles 8 munkanapon belül kivizsgálni illetve megválaszolni és a vizsgálat eredményét/válaszát a Megrendelővel az általa a megrendeléskor megadott e-mail címére megküldve közölni. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

14.1.3 A panaszra/kifogásra adott válasznak tartalmaznia kell a Megrendelő panaszára adott érdemi választ, megjelölve az egyéb, következő pontban felsorolt jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

14.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Megrendelő számára:

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

• Békéltető testület.

A szolgáltatások minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Megrendelő eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
• Fax: 06 (1) 488 21 86
• Telefon: 06 (1) 488 21 31

– Bírósági eljárás. Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

 

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15.1 A weddingstyle.hu oldal Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

15.2 Jelen ÁSZF a Szolgáltató által történt jóváhagyást követően, a Szolgáltató általi közzététellel (elhelyezés a Weblapon) hatályosul és határozatlan időtartamra szól, ez azt jelenti, hogy visszavonásig vagy későbbi módosított ÁSZF közzétételével veszti hatályát.  Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a Szolgáltató a módosítást legkésőbb annak hatályba lépésével köteles a Weboldalon nyilvánosságra hozni és a Megrendelők számára megismerhetővé tenni.

15.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások irányadóak, azzal, hogy a szolgáltatások működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 2.§ a.) pontja alapján elektronikus kereskedelmi szolgáltatás.