ADATVÉDELMI
NYILATKOZAT

1. BEVEZETŐ

Számunkra nagyon fontos, hogy betartsuk az aktuálisan érvényes adatvédelmi szabályozást és törvényeket, így az alábbiakban részletesen tárgyaljuk és bemutatjuk a weddingstyle.hu oldal és Szaszkó Cintia egyéni vállalkozás adatvédelemre irányuló lépéseit, és az adatgyűjtéssel kapcsolatos folyamatait.

Az adatokat a Szaszkó Cintia egyéni vállalkozás kezeli, és ez a cég felelős a személyes adatok kezeléséért.

Kapcsolati adatok:

Teljes jogi név: Szaszkó Cintia egyéni vállalkozás

E-mail cím: info@weddingstyle.hu

Postai cím: 3261 Pálosvörösmart, Ifjúság út 15.

 

2. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELVEK

2.1  A személyes adatok kezelése során azokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük. Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, miszerint csak olyan adatokat kezelünk a Megrendelőktől, melyek az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenek.
 

 2.2 A személyes adatok korlátozott, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra. Biztosítjuk az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.

3. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK, ÉS MILYEN OKKAL?

A személyes adatok azok, amik egyértelműen lehetővé teszik egy egyén pontos azonosítását.

A weddingstyle.hu oldalon az alábbi személyes adatokat kezeljük, a jogalap pontos megjelölésével:

SZEMÉLYES ADATOK
Ide tartozik minden olyan adat, amit Szolgáltató bekér a Megrendelőtől a számára kiküldött Adatbekérő dokumentum segítségével, illetve a Megrendelő és párja személyes képei, amiket az elkészített weboldalon történő megjelenítés céljából küld el a Szolgáltató részére. Ide tartozik még a harmadik személyek személyes adatai, amit visszajelzéskor adhatnak meg a Megrendelő számára a weboldalon keresztül.

Az adatok tárolásának jogalapja a szerződés teljesítése a megfelelő jogszabályi előírások alapján.

KOMMUNIKÁCIÓS ADATOK
Ide tartozik bármilyen üzenet, amit a weboldalon keresztül, e-mailben, közösségi média üzenetben, vagy bármilyen kommunikációs formában juttatsz el hozzánk.

Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel és tartjuk meg, hogy a rendeléseket teljesíteni tudjuk, és hogy esetleges jogi igények esetén döntési alapot szolgáltassanak.

A jogalapunk ennek a feldolgozására a felhasználó igazolható érdeklődése a tevékenységünk felé, ami megnyilvánul a nekünk címzett üzenetekben.

MEGRENDELÉSI ADATOK
Amibe beletartozik minden adat, ami a szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos, mint például a vásárló neve, számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma.

Ezeket az adatokat a rendelések sikeres teljesítése érdekében dolgozzuk fel, és hogy jogilag megfelelő feljegyzéseink legyenek a megrendelésekről.

Az adatok tárolásának jogalapja a megrendeléssel létrejövő szerződés teljesítése a Megrendelő és Szaszkó Cintia egyéni vállalkozás  között.

FELHASZNÁLÓI ADATOK
Amibe beletartoznak a weboldal használata során keletkező adatok, amik lehetővé teszik az oldal technikai működését, hogy az oldal biztonságát megőrizzük, hogy mentéseket tároljunk a felhasználók tevékenységéről, és hogy mindig a lehető legrelevánsabb tartalomhoz férj hozzá.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, aminek a biztosításához és az oldal technikai működéséhez ezeknek a tárolása szükséges.

TECHNIKAI ADATOK
Amibe beletartoznak az oldal használata során keletkezett adatok, mint az IP cím, böngészőadatok, az egyes oldalak látogatási ideje, oldalmegtekintések és navigációs utak, az oldalak látogatásának száma és időpontja, időzónák, és a készülék adatai, amivel megtekinted az oldalt.

Az adatok forrása az analitikai szoftverünk.

Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy kielemezzük a felhasználók szokásait az oldalon, megőrizzük az oldalunk biztonságos működését, és megértsük az egyes marketingdöntéseink hasznosságát.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

MARKETING ADATOK
Amibe beletartoznak a látogató preferenciái, hogy milyen marketingtartalmat fogad tőlünk szívesen. Ezeket az adatokat azért dolgozzuk fel, hogy lehetővé tegyük nyereményjátékokon való részvételt, és azokhoz a termékeinkhez/szolgáltatásainkhoz kapcsolódó reklámot küldjünk, ami felé a felhasználó érdeklődést fejezett ki.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

A gyűjtött adatokat időnként felhasználhatjuk olyan célokra, mint célzott, releváns hirdetések biztosítása a Facebook™ platformon, illetve különböző dinamikus hirdetési felületeken, és mérjük a hirdetések hatásos működését.

Az adatok feldolgozásának jogalapja a felhasználó egyértelmű érdeklődése a tevékenységünk felé, ami lehetővé teszi a számunkra, hogy a biztonsági elvárásoknak megfelelően feldolgozzuk ezeket az adatokat, és az üzlet növelésére felhasználjuk a hatásosabb működés érdekében.

A tevékenységünk során nem gyűjtünk olyan érzékeny adatokat, mint etnicitás, vallási szemlélet, szexuális élet és orientáció, politikai vélemények és szakszervezeti tagság, vagy egészségügyi háttér, és genetikai vagy biometrikai információk.

4. HOGYAN GYŰJTÜNK ADATOKAT?

Személyes adatokat gyűjtünk olyan módon, hogy a felhasználó vagy Megrendelő direkten biztosítja a számunkra (például egy megrendelés feladásával, vagy egy üzenet küldésével illetve a bekért személyes adatok, képek elküldésével).

Továbbá bizonyos adatok automatikusan kerülnek gyűjtésre az oldal használata során, például ú.n. “cookie”-kkal és hasonló technológiákkal. Ezek csak a felhasználó hozzájárulásának megadása után lépnek működésbe.

Bővebb információért kérjük nézze meg a Cookie Nyilatkozatunkat.

Bizonyos adatokat külső partnerektől fogadunk, mint például analitikai szolgáltatóktól, mint a Google (EU-n kívüli partner), hirdetési hálózatoktól, mint a Facebook™ (EU-n kívüli partner).

5. AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS GYAKORLATI LÉPÉSEINK

A Szaszkó Cintia egyéni vállalkozás számára rendkívül fontos a felhasználók adatainak védelme, és a hatályos szabályozásnak való megfelelés. Ezért az oldalon végzett adatvédelmi hatásvizsgálat után listát készítettünk a gyűjtött adatokról, azoknak a szükségességéről és jogalapjáról, és törvényi megfelelőségéről.

  • Az űrlapokon megadott és oldalon keletkező adatok védelme érdekében SSL minősítést alkalmazunk a teljes weboldalon (Let’s Encrypt Authority X3 certifikáció).
  • Az oldal támadás elleni védelme érdekében prémium biztonsági szoftvert (iThemes Security Pro) alkalmazunk, hogy ú.n. “brute force” és vírusos támadások ellen védjük a tárolt adatokat.
  • Az oldal adatbázisaiban a vásárlási és felhasználói adatok titkosított formában (pszeudonimizált módon) vannak tárolva, így nem olvashatóak külső fél számára.
  • Jelen adatvédelmi nyilatkozatban űrlapokon keresztül biztosítjuk a felhasználók számára a személyes adataik kezeléséről információ igénylését, a személyes adataik módosítását vagy törlését.(lásd az oldal alján)

Időnként az üzleti tevékenységünk érdekében szükségszerű szolgáltató partnereink számára adatokat biztosítani (például tárhelyszolgáltató).

Ilyen esetben mindig úgy választunk, hogy a GDPR rendelet elvárásainak megfeleljenek, és USA bázisú partner esetében az EU-US Privacy Shield adatvédelmi kezdeményezésben részt vegyenek, valamint adatkezelési szerződést iratunk velük alá, biztosítva az adatok felelős kezelését.

6. MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ

A vállalkozás tevékenysége során nélkülözhetetlen fontosságú marketingkommunikáció folytatása. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érdeklődés mutatása a szolgáltatásaink felé, vagy a felhasználók kifejezett hozzájárulása.

Az Európai Unió Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) szabályozása alapján marketingcélú üzeneteket küldünk a felhasználóinknak, ha vásároltak tőlünk, vagy kifejezetten hozzájárultak marketingüzenetek fogadásához.

A hozzájárulás felfüggesztését, és az üzenetekről való leiratkozást minden esetben jól látható módon lehetővé tesszük. Minden egyes e-mail alján megtalálható a leiratkozáshoz szükséges link, vagy az adatbázisból való eltávolítás kérhető az info@weddingstyle.hu e-mail címen.

A marketing kommunikációról való leiratkozás esetén is küldhetünk üzeneteket, de csak a rendelések teljesítésére vonatkozóan.

7. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA ÉS CÉLJA

7.1 A weddingstyle.hu szolgáltatásainak igénybe vétele a weblapon megjelölt megrendelési űrlap kitöltéséhez kötött. A szolgáltatás megrendeléséhez a Megrendelőnek kötelessége megadni az azonosításhoz, számlázáshoz és kapcsolattartáshoz kért szükséges és a valóságnak megfelelő adatait. Kijelentjük, hogy a kért személyes adatokat a megjelölt céltól eltérő célra nem használjuk.

7.2 A szolgáltatások teljesítéséhez szükséges további személyes adatok bekérése a Megrendelőtől. Ezek az adatok( esküvőhöz kapcsolódó személyes adatok, képek) az elkészített esküvői weboldal tartalmát képezik, amit a Megrendelő önkéntesen hozzájárulva szolgáltat a Szolgáltató felé. Ezen önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésekre a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt rendelkezések az irányadóak.

8. A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE

8.1 A Szolgáltató vállalja, hogy minden elvárható intézkedést megtesz a Szolgáltatás zavartalansága, folyamatossága és a személyes adatok védelme érdekében. Továbbá vállalja, hogy minden szükséges intézkedést megtesz a Megrendelők adatainak biztonsága érdekében.
 
8.2 Amennyiben Megrendelő törli a megrendelést vagy a Szolgáltatás szerződés szerint teljesül, a számviteli szempontú őrzést leszámítva a Megrendelő személyes adatait haladéktalanul töröljük.
 

Külső oldalakra vezető linkek

Ez az oldal tartalmaz külső oldalakra vezető linkeket, vagy az oldalba beágyazva találhatóak kódrészletek, amik külső szolgáltatások működését biztosítják.

Ezeknek a linkeknek a kattintása, vagy a beágyazott megoldások használata lehetővé teheti külső partnereknek, hogy adatokat gyűjtsenek a felhasználókról.

Bár mindent megteszünk a partnerek megfelelő átvizsgálása érdekében, de nincs irányításunk az ő adatvédelmi elveik felett, és nem vagyunk felelősek az ő adatkezelési elveikért.

9. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A felhasználók és Megrendelők adatait mindig csak addig tároljuk, amíg jogi/könyvelési/adatszolgáltatási kötelezettségeink azt kötelezővé teszik, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez/működtetéséhez szükséges.

Amikor a tárolás időtartamáról döntünk, figyelembe vesszük az adatok mennyiségét, jellegét és érzékenységét, és a kiszivárgásának potenciális hatását adatvédelmi incidens esetén.

Adózási okokból szükséges megőriznünk a Megrendelők számlázási és vásárlási adatait legalább 8 évig, hogy jogi kötelezettségeinkenk eleget tegyünk.

Bizonyos körülmények között anonimizált formában felhasználhatjuk az adatokat statisztikai célokra, ami esetben tájékoztatás nélkül tároljuk korlátlan ideig az adatokat.

10. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a következő jogokat biztosítja a érintetteknek:

a, Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az oldal felhasználóinak jogában áll kérnie egy másolatot a Szaszkó Cintia egyéni vállalkozás által tárolt személyes adatokról. A kérés általános esetben ingyenesen teljesítésre kerül, a kérvényezés után 14 napon belül.

Ismételt, visszaélésszerű, indok nélküli adatkérvényezés esetén a Szaszkó Cintia egyéni vállalkozás egy mérsékelt összeget számíthat fel az adatok biztosítására, és további időre lehet szükség az adatok biztosításához.

Továbbá a Szaszkó Cintia egyéni vállalkozás  kéri a személyazonosság bizonyítását az adatok kiadása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok kikéréséhez kérjük használja a lap alján található kapcsolatfelvételi űrlapot.

b, Személyes adatok módosítása

Amennyiben a személyes adatok módosultak, vagy tévesen lettek megadva, a felhasználóknak joga van az adatok módosítását kérni. A személyes adatok módosításához kérjük keressen fel minket az info@weddingstyle.hu e-mail címen.

c, Személyes adatok törlésének kérése

A felhasználóknak joga van az összes személyes adatuk törlését kérni. A kérést ingyenesen teljesítjük a kérést követő 14 napon belül. A személyes adatok törlése után a felhasználói fiók nem lesz elérhető, így az esetleg megvásárolt anyagok is elérhetetlenné válnak, mivel a felhasználói fiókhoz kapcsolódó személyes adatok elengedhetetlenül szükségesek a szolgáltatás eléréséhez.

A Szaszkó Cintia egyéni vállalkozás  kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok törlése előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok törléséhez kérjük használja a lap alján található kapcsolatfelvételi űrlapot.

d, A személyes adatok feldolgozásának korlátozásának kérése

A felhasználóknak joga van kérésben korlátozni az adataik rendelkezésére bocsátását harmadik felek (szolgáltató partnerek) számára. A kérés benyújtása során megnevezhetőek a korlátozni kívánt szolgáltató partnerek is.

A Szaszkó Cintia egyéni vállalkozás kéri a személyazonosság bizonyítását a személyes adatok átadásának korlátozása előtt, megelőzendő a visszaélésszerű használatot. A személyes adatok átadásának korlátozásához kérjük használja a lap alján található kapcsolatfelvételi űrlapot.

Magyarországon az adatvédelemmel foglalkozó hivatalos szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH). A felhasználók az adatvédelemmel kapcsolatos jogaikról a NAIH honlapján tájékozódhatnak bővebben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
Telefon: 06.1.391.1400,
Fax: 06.1.391.1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

11. ANONIMIZÁLT ADATOK ÉS “COOKIE-K”

A weddingstyle.hu oldalon, e-mail üzenetekben és hirdetésekben használ ú.n. “cookie”-kat és hasonló technológiákat, mint követőkódok, re-marketing címkék, pixelek, amik a felhasználó hozzájárulása után lépnek működésbe.

Ezek a technológiák segítenek nekünk jobban megérteni a felhasználók viselkedését és érdeklődését, így segítve a magasabb színvonalú és hatékonyabb működésünket.

A célunk az, hogy a weddingstyle.hu használata minél felhasználóbarátabb és személyesebb legyen. Amennyiben a felhasználó szeretné megtiltani ezeknek a technológiáknak a nem személyes adatok rögzítését, az megtehető az alábbi módokon:

-a webhelyen megjelenő cookie figyelmeztetések segítségével letiltható ezek betöltődése

-a böngészőben a “cookie”-k letiltásával

A weddingstyle.hu-n található további cookie-kkal és követőkódokkal kapcsolatban további információt találhat a Cookie Nyilatkozatunkban.